Datalagringsdirektivet kan stoppast

4 07 2008

Ein kan seia mykje om Europarørsla, men dei har i kvart fall frekkheitens nådegåve. I Aftenposten 3. juli påstår dei at Noreg, fordi me ikkje er med i EU, ikkje kan påverka kor streng overvaking som skal praktiserast her i landet.

EU sitt datalagringsdirektiv vil pålegga alle teleoperatørar å lagra informasjon om kven du ringer, kor du er når du ringer dei og kor lenge samtalen varer. Det same gjeld for SMS og epost. Datatilsynet har ropt varsko mot dette.

Det er slett ikkje sikkert at Datalagringsdirektivet er ein del av EØS-avtalen. Berre 17% av EU sine vedtak er ein del av EØS. Det går no føre seg ei sak i EF-domstolen som skal avgjera om direktivet er ein del av EU si marknadslovgjeving (og EØS-relevant) eller justislovgjeving (og ikkje EØS-relevant). Som EU-medlem måtte me ha innført direktivet. Som ikkje-EU-medlem kan det godt henda me slepp å ta stilling til det.

I tillegg har me vetoretten i EØS-avtalen. Om eit fleirtal på Tinget verkeleg vil, kan dei legga ned veto. Det vil ikkje føra til at EØS går i oppløysing. Til no har V, FRP, SP og SV gått inn for veto mot datalagringsdirektivet. Det er ikkje mange stemmane som manglar før det er fleirtal, og KrF har slett ikkje avvist å bruka vetoretten.

Sidan me ikkje er med i EU avgjer det norske Stortinget om datalagringsdirektivet skal gjennomførast eller ikkje. Om Europarørsla hadde fått viljen sin, og me var innlemma i unionen, måtte me ha innført direktivet uansett.

Du kan bidra til å stoppa direktivet!

Skriv under på opprop

Epostkampanje

Om du er med i eit politisk parti kan du ta det opp der

Advertisements

Handlingar

Informasjon

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s
%d bloggarar likar dette: