Eit lite steg rett veg?

8 07 2008

G8, med EU-flaget i bakgrunnenG8-møtet i Japan skal ha blitt samde om å kutta utsleppa med 50% innan 2050. Dette er i og for seg gledeleg, men det er aldri nokon garanti for at handling fyljer ord. Kor mykje ekstra bistand kom det til dømes eigentleg som eit resultat av Gleneagels-toppmøtet for nokre år sidan? Lite.

Eit døme på at relativt høge ambisjonar slett ikkje alltid er nok ser ein i EU sin klimapolitikk. Sjølv om EU tok på seg å kutta utsleppa med 8% i fylje Kyotoavtalen slit unionen med å oppfylla dette. Mellom anna har utsleppa frå transportsektoren auka med 25% dei siste åra, på grunn av EU sin vekst og frihandelspolitikk.

Norsk klimapolitikk er heller ingenting å skryta av. Me ser så langt ikkje ut til å greia å oppfylla Kyotoavtalen ein gong. Dette skal me ”løysa” ved å kjøpa kvoter i utlandet, utan garanti for om det har nokon effekt. Likevel meiner eg at klimapolitikk ikkje er noko argument for å gå inn i EU, blant anna fordi

a) Utanfor EU har Noreg laga det strengaste utsleppskvotesystemet i Europa. Det er framleis ikkje strengt nok, men det at NHO klagar det inn til ESA må vel vera eit teikn på at næringslivet opplever det som strengare enn EU sitt.

b) Utanfor EU kan Noreg spela ein aktiv rolle og ha ei sjølvstendig stemme i dei globale klimaforhandlingane. Som EU-medlem måtte me ha fulgt EU sin felles politikk, noko som ville gjort det vanskelegare å vore brubyggar og å komma med progressive framlegg.

c) EU sitt grunnprinsipp er fri flyt av varer, tenester, kapital og arbeidskraft over grensene. Frihandel forureinar, og utsleppa frå transportsektoren aukar stadig. Som om ikkje det var nok ser det ut til at EU-pengar er med på å gjenta dei feila me i Vest-Europa har gjort i Aust-Europa.

Eg trur mange er opptekne av klimaendringane, og at berre ein ( om enn høglytt) minoritet fornektar dei. Sjølv om eg meiner at mykje av klimapolitikken som blir førd er altofr tafatt, trur eg det er muleg å løysa problema. Men det krev sterk politisk vilje, og det krev folkeleg oppslutnad. Kva kan så du gjera for å bremse klimaendringane?

  • 1. Bli medlem i Natur og Ungdom (eller Naturvernforbundet om du er over 25 år)
  • 2. Tenk på klima når du stemmer ved valet i 2009, stem på det partiet du meiner er mest miljøvenleg
  • 3. Når du kan: Sykla i staden for å køyra, ta tog i staden for å fly
Advertisements

Handlingar

Informasjon

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s
%d bloggarar likar dette: