Islandsk EU-motstand – ein saga blott?

18 11 2008

Har ikkje gitt opp

Norske media skriv igjen om den islandske EU-debatten.  Leiar for Heimssyn, det islandske Nei til EU, var i november på Nei til EUs landsmøte. Han har ikkje noko serleg tru på at Island kjem til å feia inn i EU. Unionen på si side vil gjerne ha med Island.

Hovudargumentet for at ein del på Island snur om EU er at dei vil innføra Euro som valuta. Men det får ikkje landet lov til, sjølv om dei blir med i EU, før økonomien oppfyller visse minstekrav (når det gjeld låg inflasjon, låg rente m.m, altså dei same konvergenskrava som dei aust-europeiske landa må oppfylla før dei kan innføra euro. ) Det vil sei at euro ikkje kan bli aktuelt før krisa er omme. Å innføra euro vil altså ikkje kunne løysa krisa, men eventuelt vera eit resultat av at krisa er løyst. Spørsmålet er om islendingane då vil det….

Eit anna interessant moment er at før krisa hadde Island to store næringar: bank og fiskeri. No er det ikkje så mykje att av banknæringa, og då blir fiskerinæringa viktigare. Og den er sterkt EU-kritisk.

Likevel er det ikkje til å stikka under ein stol at stemninga på Island generelt er, for å seia det mildt, meir EU-positiv enn i Noreg. Det blir spanande å fylja dei ekstraordinære landsmøta i partia framover.  Det islandske senterpartiet har no sagt ja til å senda søknad.

Eg trur ikkje at me skal overdriva kva effekt ein eventuell islandsk EU-medlemskap vil ha på norsk opinion. Når eg spør folk kvifor dei er mot EU har eg veldig sjeldan fått svaret ”Fordi Island ikkje er med”. Likevel er det all grunn til å fylja utviklinga. Eg trur det vil vera større sjanse for at dei seier ja til å søka enn for at dei seier ja til medlemskap når det endelege forhandlingsresultatet er klart.

Advertisements

Handlingar

Informasjon

10 responses

18 11 2008
www.sondreolsen.no

Hei! Du var dyktig på Ikveld:)

Blir spennende å se hva Island velger å gjøre. Virker til å være litt panikkartet stemning der borte.

18 11 2008
toresyvert

Panikkarta stemning er nok ein ganske presis skildring av stoda på Island. Og det er jo litt forståeleg, med tanke på korleis økonomien faktisk har utvikla seg.

Takk for ros.

19 11 2008
Protus

«Å innføra euro vil altså ikkje kunne løysa krisa, men eventuelt vera eit resultat av at krisa er løyst. Spørsmålet er om islendingane då vil det….»

Ja, de må få skikk på økonomien for å joine eurozonen, likeveld et vil forhindre nye problemer med kronesvigninger i fremtiden. Den islandske kronen er verdens minste valuta og på sikt er den neppe levedyktig. mao. må de nesten innføre euro ellers må de finne på noe annet for å sikre næringslivet stabilitet. Hva er alternativet ? US dollar ? Har hørt om noen som tok til orde for norsk krone der borte. Ingen av de 2 alternativene virker sannsynlig.

19 11 2008
Protus

Å innføra euro vil altså ikkje kunne løysa krisa, men eventuelt vera eit resultat av at krisa er løyst. Spørsmålet er om islendingane då vil det….”

Ja, de må få skikk på økonomien for å joine eurozonen, likevel vil euro redusere sjansen drastisk for nye problemer med kronesvigninger i fremtiden. Den islandske kronen er verdens minste valuta og på sikt er den neppe levedyktig. mao. må de nesten innføre euro ellers må de finne på noe annet for å sikre næringslivet stabilitet. Hva er alternativet ? US dollar ? Har hørt om noen som tok til orde for norsk krone der borte. Ingen av de 2 alternativene virker sannsynlig.

19 11 2008
en EU-statsborger

Å innføre Euro betyr å kjempe mot valutaspekulasjon, også danske vestresiden og ATTAC i Sverige støtter det.

Det er fra Saga-tid/middeladeren at hvert liten kongeriket/fyrstedømme skulle ha sitt eget valuta.

Jeg foreslå Vestlandet utenfor Norge, Bergen hovedstad, og egne vestlandisk-dollar. Vi trenger hverken «Oslo» eller «Bryssel» siden vi har olje her på Vestlandet.

Ja til selvgodhet!

24 11 2008
toresyvert

Den danske venstresida støttar ikkje euro: http://www.sf.dk/default.aspx?func=article.view&id=38867
Og det gjer heller ikkje attac i Sverige: http://attac.se/arkiv/756/emu-och-raettvisan

Det er ofte ein fordel å undersøka ting før ein påstår dei. Det er òg ein god vane å ikkje uttala seg skråsikkert om grunnlaget for at andre meiner det dei meiner. Motstand mot Eu eller euro handlar ikkje om motvilje mot å dela, men om eit syn om at EU bygg på feil verdiar (marknadsstyring, fjernstyring).

25 11 2008
en EU-statsborger

Ifølge ditt resonnement er Norge også bygget på feil verdier. Liberalisme og merkantilisme var de hovedverdiene som gjald i hele 800-tallet, eller har jeg mistet noe? Uansett er EU mye mer enn det det var i slutten av 50-tallet, og de fattige landene i øst europa – som får delt ut ressourser – tyder på det… men denne er en annen sak.

For det som gjelder «fjernstyring», forstår jeg her at du ikke har klar hvordan bestemmelseprosessen fungerer i EU. I alle fall, er Norge dårligere enn de andre EU-land for det som gjelder utvikling av lokaldemokratiet. Så dere har ikke noe å lære ut til oss.

for det som angår SF, er SF slippett i forhold til Euro-saken, og er mer åpen til EU enn sitt søstreparti SV i Norge.

For det som gjelder ATTAC, Susan George rådet svenskene om å stemme ja til euro, og siden EU-toppmøte i Goeteborg (2001) har ATTAC i Sverige besluttet om å ikke delta i demostransjon mot EU. ATTAC har blant sine medlemmer, og grunleggere, også her i Norge, en god del ja-folk.

Uansett er Euro den beste middelen for å bekjempe valuta-spekulasjon.

Quod erat demonstrandum.

25 11 2008
en EU-statsborger

Hei igjen,

Forresten er Susan i Norge om noen få dager. Siden du bor i Oslo, kanskje kan du gå å høre på henne.

Demokratisk kontroll over finansmarkedene: møte med Susan George[Oslo]
Publisert 01.12.2008
Tid: mandag 1. desember kl 11.00-13.00 (NB! merk tid)

Sted: Litteraturhuset, rom Nedjma (Wergelandsveien 29)

26 11 2008
toresyvert

At Susan George er positiv til ideen om ein overstatleg union er eit faktum. Men det er òg eit faktum at ho er grunnleggande kritisk til dei prinsippa EU bygg på, og at ho har dreve kampanje både mot EU-grunnloven og mot kopien Lisboatraktaten.

Eg las boka ho skreiv om Lisboatraktaten «We – the peoples of europe».

Når det gjeld lokaldemokrati stemmer det at staten Noreg er meir sentralistisk enn visse EU-land, (og mindre sentralistisk enn andre igjen). Det er ein interessant diskusjon, og lokal og regionalforvaltning kan ein sikkert la seg inspirera av andre land når ein skal reformera. Men det kan ein gjera heilt uavhengig av EU-tilknytting.

Når eg snakkar om fjernstyring i ein EU-kontekst er det tale om dei avgjerdene som i dag blir tekne i Noreg som ved ein EU-medlemskap ville ha blitt teke i Brussel. Døme er landbrukspolitikk, deler av utanrikspolitikken, pengepolitikken og mykje meir. Ein kan ikkje nekta for at det vil føra til styring frå fjernare hald.

27 11 2008
en EU-statsborger

Dere er allerede inni i EU, det er bare jorbruk og pengepolitikk og som du skriver, deler av utenrikspolitikk, som dere kan styre selv. Jeg vil ikke komme nå med argumentasjoner om disse 3 områder, hvor Norge, og særlig jordbruk i den tredje verden, skulle ha hatt nytte i å være 100% EU-medlem. Det er lov å være mot EU, og jeg selv liker ikke den nye traktakten, men kun fordi den ikke går mot en større føderalistløsning for EU.
Saken er at Norge er en del av Europa (historisk, fysisk, språklig og kulturelt sett), som nå står ut av den største fredelige europeiske prossessen i sin historie, i lag med de rikemenns klubb Sveits og Lichtenstein. For meg og for mange andre europeerne er dette bare trist. Det som får meg til å reagere er at venstresiden (blant annet mange kommunistpartier, samlet i det første felles EU.partiet European Left (http://www.european-left.org/english/about_the_el/member_parties/) selv om de kan være kritiske til EU, støtter de denne prosessen og jobber sammen for en NY EUROPA, mens dere nordmenn på nei-siden sitter i lag sammen med den verste ekstremiste høyresiden i EU som vil avskaffe unionen.
Dere kan ta opp alle undskyldinger dere vil, men dere vet at den eneste grunnen til at Norge står utenfor EU, er selvgodhet, egoisme, manglende vilje til å dele goder, og ekstrem matsjåvinisme i tillegg til en anakronist nasjonalisme. At folk på venstresiden er med i å støtte alt dette, er for meg uforstålig, og gjør dere nordmenn helt annerledes enn oss (venstresiden) i Europa. Og kanskje her finner vi en god motivasjon for å holde Norge utenfor EU;-)

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s
%d bloggarar likar dette: