Lundteigen, EU og sosial dumping

1 04 2009

Eg er ein stor fan av Per Olav Lundteigen og mesteparten av det han meiner. Han står for veldig mykje bra, og er ein av dei få som gjennom heile den siste oppgangskonjunkturen har sagt at spekulasjonsøkonomien ikkje kom til å veksa inn i himmelen, og at bobla kom til å sprekka. Dei urbanistane og nyliberalistane som alltid har mislikt Lundteigen bør gå litt stillare i dørene framover.

Men når Lundteigen går inn for å ta arbeidsløyse-trygda frå polakkar som har vore her i landet og jobba, er han på ville vegar. Eg håpar og trur at media har feiltolka han. Poenget med arbeidsløysetrygd er jo at ein får det om ein mister jobben sin etter å ha jobba meir enn seks månadar. Ingen, korkje nordmenn eller aust-europearar får denne trygda utan å ha jobba fyrst. Å ta frå ei gruppe trygda, utan å gjera generelle kutt i ordninga for alle grupper, er dessutan å handsama folk ulikt.

Likevel er det eit paradoks når ivrige EU-tilhengarar går til grove åtak mot Lundteigen. EU-tilhengarane prøver å bruka utspelet hans til å stempla nei-folk generelt som egoistiske og tilhengarar av diskriminering. Dette stemmer sjølvsagt ikkje, og det finst forsking frå 1994 som viser at nei-folk ikkje er meir nasjonalsjåvinistiske enn ja-folk.

Eg vil rå EU-tilhengarane til å vokta seg for å skylda andre for å støtta sosial dumping. Dei forsvarar jo sjølve eit EU som gang etter gang har hindra kamp mot sosial dumping. Eit døme er Niedersachsen-saka, kor ein tysk delstat ikkje fekk lov av EU  til å sei at alle som jobba på offentlege byggeplassar skulle få tariffløn. Eit anna døme er Vaxholm-saka. For EU er fri flyt heilagare enn alt anna. EU står for sosial dumping, og jo mindre makt EU og EØS har her i landet, jo lettare blir det å kjempa for like løns- og arbeidsvilkår. Om EU-tilhengarane verkeleg var opptekne av kamp mot sosial dumping burde dei slutta å vera EU-tilhengarar.

Advertisements

Handlingar

Informasjon

One response

3 04 2009
FrittForum

Det er ikke riktig at «Lundteigen går inn for å ta arbeidsløyse-trygda frå polakkar som har vore her i landet og jobba».

Det dreier seg om en debatt om endring av regelverket for hvor lenge du må ha vært i landet før du får fulle rettigheter.

Og det være uredelig argumentasjon fra Venstres og Europabevegelsen Heine Vestvik Nilsen. Forøvrig like uredelig som Venstres nestleder Trine Skei Grande var i RedaksjonEN-debatten den 30.03.09, der hun mistenkeliggjør Lundteigens «menneskesyn» og rasser og står i, i stedet for å diskutere det alternative politiske tiltaket som Lundteigen ønsker å debattere.

Men til Nilsen. Riktignok innrømmer Nilsen at den politikken Venstre har vært med på med oljepengene er «hodeløs politikk».

Men han blander sammen det at Per Olaf Lundteigen sto frem under landsmøtet til Senterpartiet sist helg og beklaget at partiet hadde vært med på å rote vekk 600 milliarder kroner av pensjonsfondet».

Men han blandet dette med den saken Lundteigen prøvde å få en debatt om nå, nemlig endringene i reglene med avvikling av overgangsording og tiden før fulle rettigheter utløses for arbeidsledige utlendinger i Norge.

Men når altså Nilsen her hevder at Lundteigen «Mandag denne uka hadde han funnet en løsning for å dekke inn tapet» etter finanskrisen, er det svindel og folkebedrag.

Og det er også uredelig å forsøke å fremstille denne debatten som at Lundteigen ikke vil «gi arbeidsledighetstrygd til arbeidssøkere fra østeuropeiske land».

Og det blir også uredelig når Nilsen fordreier debatten og fremstiller Lundteigens posisjon som denne:
«Hvis en har svekket et lands budsjett gjennom hodeløs politikk, er det greit å ta fra de fattigste først.»

Hele denne måten Venstre har argumentert på i denne debatten er desverre symptomer på hvordan politisk debatt får mer og mer karakter av å være bullshitting, på hvordan politikerne med sin hang til logiske tankefeil og hersketeknikker, propagandametoder og manøvrering helt systematisk undergraver redelig og rasjonell debatt. Jeg mener, hvis politikernes svinske og manipulerende metoder ble norm for alminnelig menneskelig omgang her i landet, så ville det ikke lenger være mulig å løse noen problemer, eller diskutere noe som helst.

Altså hvis man ikke engang kan bli enige om hva man er uenig om, da er det heller ikke mulig å debattere det.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s
%d bloggarar likar dette: