Høybråten svarar (nesten) om datalagringsdirektivet

4 09 2009


Ei av dei viktigaste EU-relevante sakane eit nytt Storting skal ta stilling til er EU sitt Datalagringsdirektiv.

Det finst tre parti som heilt klart går inn for veto mot datalagringsdirektivet. Det er Venstre, SV og SP. Klapp for dei! Og om datalagringsdirektivet er ei viktig sak for deg, bør du kanskje vurdera å stemma på eit av dei.

Vidare er det to parti som har ein veldig kritisk profil, men så vidt eg kan sjå ikkje har forplikta seg klart. Det er KrF og FrP.

FrP har eit LS-vedtak på at dei er for veto. Samstundes har Siv Jensen, sånn eg oppfattar det, meir eller mindre gått ut og avlyst vedtaket. Likevel har dei fleste av FrP sine kandidatar svart i undersøkinga at dei er for veto, og frå tid til annan kjem det utspel som går på det same.

I KRF har alle kandidatane tydelegvis fått melding om å svara Veit ikkje på spørsmålet om kva dei meiner. Det er for så vidt greitt nok, så lenge partiet tydelegvis har vedteke at dei så langt ikkje har vedteken nokon konkret politikk på dette emnet. KrF har i andre saker vore opne for å bruka vetoretten som ligg nedfelt i EØS-avtalen.

Difor har somme på neisida blitt litt skuffa over partiet si uklare haldning i denne saka. Samstundes har partiet heller ikkje gått mot veto, og det er håp i hangande snøre. Difor sendte Nei til EU eit brev  til KrF kor dei spurde kva partiet meinte. No har dei fått eit hyggeleg svar, frå Dagfinn Høybråten. Han slår fast at partiet ser mørkt på innhaldet i direktivet, men har ikkje endeleg konkludert i om dei vil bruka vetoretten. Ein grunn til at det kan vera vanskeleg for KrF å forplikta seg til å gå for veto er at dei vil regjera i lag med Høgre ( på den andre sida gjeld det òg V, som er veldig klart for veto). Eg håpar i kvart fall at KrF landar på rett standpunkt, som dei så ofte gjer i EU-relevante sakar.

Vidare er det to parti som ser ut til å gå inn for direktivet, eller i kvart fall gå imot veto. Det er, ikkje overraskande, dei same partia som alltid seier ja og amen til mesteparten av det som kjem frå Brussel, AP og Høgre. Om du er mot datalagringsdirektivet bør du tenka deg om minst to gonger før du stemmer på dei (Men nokre få av AP sine kandidatar har svar at dei er for veto). Så sant dei ikkje får fleirtal saman i det nye stortinget er det ein god sjanse for veto mot dette direktivet.

Les meir på Nei til EU si temaside om datalagringsdirektivet. Les også kva dei ulike stortingskandidatane svarar om direktivet i Nei til EU si kandidatundersøking.

Advertisements

Handlingar

Informasjon

One response

4 09 2009
Sentrumskonservativ

Endelig et informert innlegg om DLD.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s
%d bloggarar likar dette: