EU i Soria Moria II

7 10 2009

No legg regjeringa fram plattformen sin. Kva står det om EU-politikk der?

”Ikke søke om norsk EU-medlemskap”

Hurra. Fire nye år, utanfor EU!

”Føre en aktiv Europa-politikk, jobbe målrettet for å ivareta norske interesser i

forhold til EU”

Dette er vel alle samde om?

”Nedsette et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg som skal

foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og

konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder”

Her burde det ha stått ”konsekvensene av og alternativene til”. Men hurra for at det står at det skal vera forskningsbasert og breidt samansett offentleg utval.

”Vil bygge videre på Schengen-samarbeidet”

Trist. Verre enn i Soria Moria I, kor det stod at ein skulle bygga vidare på òg evaluera.

”Dersom andre virkemidler strander, vil

regjeringen vurdere å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen hvis særlig viktige

norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen. ”

Prinsippielt fin avklaring, men ikkje noko forpliktande.

”Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i

utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet.

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå

mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs

statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken.”

Dette er jo rett og slett sjølvmotseigande frå AP. Korleis i all verda kan implementering av Datalagringsdirektivet ikkje ha klare negative verknadar for personvernet? Honnør til SV og SP, men skal det ha noko å sei i praksis må dei få med seg storebror.

Postdirektivet

“Utsette implementeringen av EUs tredje postdirektiv. Vi vil innhente

kunnskap og utrede konsekvenser av en eventuell implementering av

direktivet.”

Dette er veldig bra! Det beste ein kunne få. Ei heilt anna formulering enn på Datalagringsdirektivet.

Her kan du lesa sjølve blekka.

Advertisements

Handlingar

Informasjon

3 responses

7 10 2009
MathiaS

Ehh! Bare utgiftsposter jo….
Det blir stadig flere som går av med AFP og flere som trygdes, så andelen som betaler for gildet blir stadig færre. Hva med tiltak for å gjøre det mer gunstig for eldre å jobbe og tiltak for å redusere frafallet i arbeidslivet? Olja varer ikke så lenge som vi tror og det oljefondet er ikke så enormt stort heller når man sammenlikner med størrelsen på statsbudsjettet. Den stadig større innpumpingen av oljemidler i norsk økonomi, samtidig med færre i jobb og liten omstilling i næringslivet er vi i ferd med å bygget opp et enormt Dutch Disease (sjekk wikipedia om du ikke vet hva det betyr). Skal man øke utgiftene, må man øke inntektene – ellers så går det galt når sparegrisen er brukt opp….

7 10 2009
Tore

Dette virket kjent, har vi ikke hørt det meste av innholde før?

7 10 2009
toresyvert

MatiasS: Utgiftspostar eller ikkje er jo ein interessant debatt, men den tek eg ikkje her, fordi dette er ein blogg som handlar om EU og sånt.

Tore (fint namn): Ein del av formuleringane er like frå Soria Moria I, til dømes punktet om å ikkje søka, og om aktiv europapolitikk. Det som er interessant (?) og nytt er punkta om Datalagringsdirektivet og Postdirektivet, samt formuleringane om EØS-utreiing. Men du har rett i at det ikkje er nokon store bomber her. Det mest overraskande for meg er formuleringa rundt postdirektivet. Fristen for å innføra direktivet går ut i denne perioden, og her forpliktar AP seg ganske sterkt til å ikkje innføra direktivet på fire år. Her kan det bli konflikt med EU. Ein stor siger for Postkom.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s
%d bloggarar likar dette: